Ohabolana momban'ny alahelo

Alahelo tsy ambara havana, zakan'ny tompony ihany
Akanga miditra ny ala, handroso tsy afaka, hiverina tapak'elatra, hijanona manin-kavana
Antitra mikalokalo ka miafara amin ny ranomaso
Asesiky ny fitia sy ny hanina azy ka tsy mahalala masoandro ho faty
Aza manao fihavanan-karena ka tomany handratra ny sasany
Aza matoky fitiavana ka hitanjaka imasom-bady

Faly malahelo toy ny manantena handova
Ilay nihaino kalo ka tsetsetra no enti-mody
Izay mamì-maso manome alahelo; Fa ho lavo ny adala maro vava
Izay manome ny malahelo tsy hanan-java mahory, fa izay mitapi maso hahazo ozona be

Mampalahelo raha d kanosa loatra ka tsy maty raha tsy hianjeran-tanan-tsotro
Matin'ny ebo kely ka ataon’ny alahelo mitakiky
Mitomany an-dreniny te-hinono; mitomany an-drainy te-hobabena

Ny alahelo toy ny rahona, raha mavesatra mianjera
Ny alahelo toy ny raki-malala, ka raha tsy ny olon-tiana tsy amorahana azy
Ny alahelon-janaka entamavesatra, tsy azony zaraina nefa mibaby ny zioga
Ny fahafatesana lalan-kiraisana ihany fa tombon-dalana no an'ny lasa
Ny faty mpanazakazaka, ary ny aretina vadin-koditry ny olombelona
Ny nambolena tsy naniry, ny nasosoka maty maso
Ny tompon'alahelo leo ihany, fa ny mpamendrofendro no tsy tanty
Ny zanaka hendry mahafaly ny rainy; Fa ny zanaka adala mampalahelo ny reniny.
Ny zavona no manamaizina ny mazava
Ny fifalian ny sasany toa fahorian'ny hafa, ny sakafon'ny sasany toa poizina mifono ho any hafa

Raha indray mandeha no misambobary ka tsy mahazo, aza mandoro ny fatambary
Sarotin'alahelo ka tia tsiri-pasana
Setroka sy tomany tsy mba sarotra fantarina

Tapa-dia toy ny omby nafahy
Tranobongo misy ronono ka sarotra atao malahelo
Vahotra ny lela, mangidy ny rora, tsy hita izay voambolana ilazàna ny fahabangana
Vivy nanitrika ka bongo-mason'ny nahiny
Vorona tokana amoron-drano, ka miherikerika irery