Créer un site internet

Marik'andron'ny Ntaolo

 

Nos ancêtres n’avaient pas de montre ni de cadran solaire pour dire l’heure, cependant, ils avaient des repères tout au long de la journée, basés sur leur sens de l’observation de l’environnement et les taches de la vie quotidiennes, du genre « cri du crapaud le matin, heure de sortie des zébus, plein soleil, etc».

Tsy mba nanana famantaran’andro ny Ntaolo, nefa kosa nisy ihany izay nanamarihany ny fotoana samy hafa tao anatin’ny andro anankiray. Nanana marik’andro izy, nitombona teo amin’ny fahazarany mandinika ny fotoana fisehoan-javatra isan’andro. Ka manomboka ny maraina dia izao ireto avy ny marik’andron’ny Ntaolo :

Maneno sahona

Maneno akoho tokana

Maneno akoho

Maneno fitatra

Mazava ratsy

Mifoha olo-mazoto

Mifoha olona

Mipoaka andron-dolo

Maim-bohon-dravina

Vaky masoandro

Mivoaka omby

Mivoala omby tera-bao

Misandratra andro

Antoandrobenanahary

Mitataovovonana

Mitsidika andro

Tafalatsaka ny andro

Am-pamotoran-janak’omby ny andro

Am-pitotoam-bary ny andro

Am-bava fisoko ny andro

Tafapaka ny andro

Mody omby tera-bao

Mampody omby

Mena masoandro

Maty masoandro

Maizim-bava-vilany

Tsy ahita-mitsinjo

Tsy ahitan-tsoratr’omby

Manokom-bary olona

Homam-bary olona

Tapi-mandry olona

Loha-tory

Mivoaka mpamosavy

Misasakalina na mamatonalina